Bestyrelsen 2018/19

Formand / administration Mogens Gjøe Bøgevang 5

 

Kasserer / Driftopfølgning Mogens Larsen Elmevang 9

 

Driftansvarlig Lars Henningsen Brunskærvej 4

 

Vagttelefon Keld Jørgensen Brunskærvej 5

 

Bestyrelsesmedlem Holger Andersen Clematisvej 1-3

 

1. suppleant Gert Sager Bakkesvinget 36

 

2. suppleant Ledig

 

Copyright © All Rights Reserved BV(MG)