Forsiden
Mail

Sprøjtefri have

Vi skal passe på vores grundvand, for vi bor og lever oven på det.
Hent pixibogen ved at trykke på den glade gartner og læs den.

OPLYSNINGER TIL FORBRUGERNE

Senest opdateret: 27. november 2022


Aflæsning til årsopgørelsen er afsluttet for i år

Modtager vandværket ikke aflæsningen rettidigt, sendes en kontrollant ud for at aflæse vandmåleren, og der vil blive opkrævet et gebyr for besøget jf. Takstblade 2022.

Årsopgørelsen vil blive udsendt i januar 2023 med betaling den 1. februar 2023.


Der er ingen PFAS i vores vand

Alle kan med ro i sindet drikke vores vandværksvand. Vandanalyser viser, at der ikke er fundet PFAS-forbindelser i vores drikkevand. Vandanalyser tages løbende efter en fastlagt plan og har en høj kvalitet (se Vandkvalitet).


Generalforsamling 2022.

Ordinær generalforsamling er afholdt den 12. juni 2022 og alle dokumenter er lagt på hjemmesiden.


Telefontid udviddes.

Fra 1 marts 2022 er vores Vagttelefon åben hver mandag og torsdag mellem kl. 17-19, for at yde en bedre service.

 

Driften på vandværket.

Boring 1 og 2 kører normalt


Vandanalyser.

Den seneste vandanalyse viser igen fin kvalitet på vores vand.

Der analyseres for alle stoffer i drikkevandsbekendtgørelsen.


Kontakt os:

VAGTTELEFON 2476 7404 (mandag + torsdag kl. 17-19)


Tilmelding til BetalingsService

Jeg vil germe tilmelde mig betaling via betalingsservice.
Tryk på nedenstående link.