Forsiden


Brunskær Vandværk

OPLYSNINGER TIL FORBRUGERNE


Generalforsamling 2021 flyttes til august/september 2021.


På grund af de stadig skrappe corona krav til forsamlinger, har bestyrelsen besluttet, at flytte dette års generalforsamling til august/september, hvor vi håber at restriktionerne er blevet lempet.
Bestyrelsen vil lægge det foreløbige 2020 regnskab på hjemmesiden, når det foreligger.
Information om ny dato for generalforsamlingens afholdelse, vil blive fremsendt med varsling i henhold til vedtægterne.


Plan BV2013 - fase 5

Fase 5, hvor vandværkes bygningen renoveres, har bestyrelsen modtaget tilbud fra leverandører og arbejdet forventes startet op i løbet af sommeren.QUICK NYT

(opdateret 24/6-2021)


  • Vandanalyser

       Den seneste vandanalyse

       viser stadig en meget fin

       kvalitet på vores vand. Der

       analyseres for alle stoffer i

       drikkevandsbekendtgørelsen.

       Ny analyse kan ses her.

      

  • Generalforsamling

       Generalforsamling flyttes.


  • Plan BV2013.

       Fase 5 er startet.

      

  • Driften på vandværket.

       Boring 1 kører normalt

       Boring 2 kører normalt.  VAGTTELEFON 2476 7404

       (mandag kl. 17-19)Tilmelding til BetalingsService

Hvis betalinger til vandværket ikke allerede er tilmeldt BetalingsService,  så klik på linket nedenfor