Forsiden


Brunskær Vandværk

leverer rent vand til 254 kvalitetsbevidste forbrugere

OPLYSNINGER TIL FORBRUGERNE


Corona virus og vandværket

Alle følger med i medierne om den igangværende corona virus.
Men vi kan slå fast med det samme, at corona virus ikke kan smitte via vand.
Uanset dette har vi indført og håndhæver ekstra strenge krav til hygiejnen for alle vores håndværkere og os selv.


Plan BV2013 - fase 4 udskiftning af filter

Som planlagt og informeret om, er vi i gang med at udskifte vores filter på vandværket. Vi er nået til det punkt hvor vi nu har prøvekørt filteret i over 8 måneder og vi har endelig opnået den ønskede vandkvalitet.

Det nye filter er taget i brug uden UV-filter.

Der udestår nu kun oprydning og nogle mindre ting, så kan denne fase 4 afsluttes.


Problemer med boring-1

Boring-1 har over et stykke tid ikke leveret den mængde vand som forventet.

Derfor har vi nu fået lavet en undersøgelse, som viser at vi må rense boringen igen.

Dette arbejde forventer vi påbegyndt i uge 29.

Arbejdet med boring-1 kommer ikke til at genere vandforsyningen og driften vil være normal.


Næste generalforsamling 2020

På grund af corona restriktionerne, udskydes generalforsamlingen til et senere tidspunkt (læs vores udsendte mail/brev).

QUICK NYT

(opdateret 21/5-2020)


  • Nødforsyning

    Der er nu etableret en fast nødforsyning mellem Brusagergaard og vores vandværk.

          

  • Generalforsamling

       Generalforsamling 2020

       flyttes. Ny dato kommer.


  • Plan BV2013.

       Fase 4 udskiftning af filter

       pågår.

      

  • Driften på vandværket.

       Boring 1 kører ikke.

       Boring 2 kører normalt.


  • Vandanalyser.

       Nyeste vandanalyse viser fin

       kvalitet på vores vand. Der

       er analyseret for alle stoffer

       den seneste drikkevands-

       bekendtgørelse foreskriver.  VAGTTELEFON 2476 7404

       (mandag kl. 17-19)Tilmelding til BetalingsService

Hvis betalinger til vandværket ikke allerede er tilmeldt BetalingsService,  så klik på linket nedenfor

Copyright © All Rights Reserved BV(MG)