Forsiden


Brunskær Vandværk

OPLYSNINGER TIL FORBRUGERNE


Generalforsamling 2021 forventes afholdt


Foråret er på vej og det ser ud til at covid-19 restriktionerne bliver lempet over de kommende måneder.

Bestyrelsen vil fortsat gerne medvirke til, at vi alle kommer så godt igennem Corona-krisen som muligt, men forventer at afholde generalforsamling i 2021, hvor både 2019 og 2020 punkterne vil blive præsenteret.
Budget 2020-2021 er videreført uændret og Takstblad 2021 er det samme som i 2020.
Foreløbig Regnskab 2019 + Budget udkast 2020-2021, Takstblad 2021 og Bestyrelsens  beretning udkast 2019 kan findes ved at trykke på den respektive tekst.
Materialet vil blive sat til godkendelse på generalforsamlingen 2021 (juni).
Alle i bestyrelsen har indvilget i at fortsætte til den ordinære generalforsamling 2021.

Indkaldelse mm. vil blive udsendt inden generalforsamlingen, med de gældende frister.


Plan BV2013 - fase 5

Fase 5 hvor vandværkets indretning forskønnes, er ikke kommet igang, grundet covid-19. Men forventes at starter i løbet af denne sommer.QUICK NYT

(opdateret 8/4-2021)


  • Vandanalyser

       Den seneste vandanalyse

       viser stadig en meget fin

       kvalitet på vores vand. Der

       analyseres for alle stoffer i

       drikkevandsbekendtgørelsen.

       Ny analyse kan ses her.

      

  • Generalforsamling

       Generalforsamling 2020

       flyttes.


  • Plan BV2013.

       Fase 5 er ikke startet.

      

  • Driften på vandværket.

       Boring 1 kører normalt

       Boring 2 kører normalt.  VAGTTELEFON 2476 7404

       (mandag kl. 17-19)Tilmelding til BetalingsService

Hvis betalinger til vandværket ikke allerede er tilmeldt BetalingsService,  så klik på linket nedenfor