Forsiden


Brunskær Vandværk

OPLYSNINGER TIL FORBRUGERNE


Årsopgørelser 2020 er udsendt

Årsopgørelser er afleveret til Nets og vil ultimo januar komme på betalingsoversigterne eller udsendt med post til betaling 1. februar 2021.


Generalforsamling 2020 flyttes

Bestyrelsen vil gerne medvirke til at vi alle kommer så godt igennem Corona-krisen som muligt. Derfor flyttes generalforsamlingen i 2020 til 2021.
Budget 2020-2021 vil blive videreført uændret, hvilket betyder at der i 2021 ikke sker en ændring af Takstblad 2021.
Regnskab 2019 + Budget udkast 2020-2021, Takstblad 2021 og Bestyrelsens  beretning udkast 2019 kan findes ved at trykke på teksten.
Materialet vil blive godkendt på den førstkommende generalforsamling 2021.
Alle i bestyrelsen har indvilget i at fortsætte til den ordinære generalforsamling 2021.


Plan BV2013 - fase 5

Fase 5 starter, hvor vandværkets indretning forskønnes.QUICK NYT

(opdateret 15/1-2021)


  • Vandanalyser

       Den seneste vandanalyse

       viser stadig en meget fin

       kvalitet på vores vand. Der

       analyseres for alle stoffer i

       drikkevandsbekendtgørelsen.

       Ny analyse kan ses her.

      

  • Generalforsamling

       Generalforsamling 2020

       flyttes.


  • Plan BV2013.

       Fase 5 er startet.

      

  • Driften på vandværket.

       Boring 1 kører normalt

       Boring 2 kører normalt.  VAGTTELEFON 2476 7404

       (mandag kl. 17-19)Tilmelding til BetalingsService

Hvis betalinger til vandværket ikke allerede er tilmeldt BetalingsService,  så klik på linket nedenfor