Forsiden


Brunskær Vandværk

OPLYSNINGER TIL FORBRUGERNE


Generalforsamling 2021 afholdes 13. juni 2021 kl. 10


Foråret er på vej og det ser ud til at covid-19 restriktionerne bliver lempet over de kommende måneder.

Bestyrelsen vil fortsat gerne medvirke til, at vi alle kommer så godt igennem Corona-krisen som muligt.

Der afholdes generalforsamling den 13 juni 2021, hvor både 2019 og 2020 punkterne vil blive præsenteret.
Budget 2020-2021 er videreført uændret og Takstblad 2021 er det samme som i 2020.
Foreløbig Regnskab 2019 + Budget udkast 2020-2021, Takstblad 2021 og Bestyrelsens  beretning udkast 2019 kan findes ved at trykke på den respektive tekst.
Materialet vil blive sat til godkendelse på generalforsamlingen.
Indkaldelse mm. vil blive udsendt inden generalforsamlingen, med de gældende frister.


Plan BV2013 - fase 5

Fase 5 hvor vandværkets indretning forskønnes, er ikke kommet igang, grundet covid-19. Men forventes at starter i løbet af denne sommer.QUICK NYT

(opdateret 20/4-2021)


  • Vandanalyser

       Den seneste vandanalyse

       viser stadig en meget fin

       kvalitet på vores vand. Der

       analyseres for alle stoffer i

       drikkevandsbekendtgørelsen.

       Ny analyse kan ses her.

      

  • Generalforsamling

       Generalforsamling afholdes

       13 juni 2021.


  • Plan BV2013.

       Fase 5 er ikke startet.

      

  • Driften på vandværket.

       Boring 1 kører normalt

       Boring 2 kører normalt.  VAGTTELEFON 2476 7404

       (mandag kl. 17-19)Tilmelding til BetalingsService

Hvis betalinger til vandværket ikke allerede er tilmeldt BetalingsService,  så klik på linket nedenfor