Forsiden


Brunskær Vandværk

leverer rent vand til 254 kvalitetsbevidste forbrugere

OPLYSNINGER TIL FORBRUGERNE


Måleraflæsning 2020

Der er sikkert en del som lukker sommerhuset af efter efterårsferien.

Derfor åbner vi op for selvaflæsning af målere 2020.

Benyt nedenstående felter til indsendelse af måleraflæsningen 2020 og husk at se efter utætheder i målerbrønden, når der aflæses.
Corona virus og vandværket

Alle følger med i medierne om den igangværende corona virus.
Men vi kan slå fast med det samme, at corona virus ikke kan smitte via vand.
Uanset dette har vi indført og håndhæver ekstra strenge krav til hygiejnen for alle vores håndværkere og os selv.


Plan BV2013 - fase 4 udskiftning af filter

Det nye filter er taget i brug og kører tilfredsstillende.

Fase 4 er afsluttet og fase 5 starter, hvor vandværkets indretning forskønnes.


Boring-1 kører igen

Boring-1 har over et stykke tid ikke leveret den mængde vand som forventet.

En rensning er gennemført og boring-1 kører igen tilfredsstillende.


Næste generalforsamling 2020

På grund af corona restriktionerne, udskydes generalforsamlingen til et senere tidspunkt (læs vores udsendte mail/brev).

 
 
 
 
 
 
 

QUICK NYT

(opdateret 19/10-2020)


  • Nødforsyning

    Nødforsyningen vil blive testet fra onsdag 21/10 til torsdag 22/10. Hvis du mangler vand, så skriv til best@brunsvand.dk eller ring vagttelefonen.

          

  • Generalforsamling

       Generalforsamling 2020

       flyttes.


  • Plan BV2013.

       Fase 5 starter 13. sep.

      

  • Driften på vandværket.

       Boring 1 kører normalt

       Boring 2 kører normalt.


  • Vandanalyser.

       Nyeste vandanalyse viser fin

       kvalitet på vores vand. Der

       analyseres for alle stoffer i

       drikkevandsbekendtgørelsen.  VAGTTELEFON 2476 7404

       (mandag kl. 17-19)Tilmelding til BetalingsService

Hvis betalinger til vandværket ikke allerede er tilmeldt BetalingsService,  så klik på linket nedenfor

Copyright © All Rights Reserved