Bestyrelse


Bestyrelsen 2018/19

Formand / administration    Mogens Gjøe                        Bøgevang 5


Kasserer / Driftopfølgning   Mogens Larsen                      Elmevang 9


Driftansvarlig                     Lars Henningsen                   Brunskærvej 4


Vagttelefon                        Keld Jørgensen                     Brunskærvej 5


Bestyrelsesmedlem             Holger Andersen                   Clematisvej 1-3


1. suppleant                       Gert Sager                           Bakkesvinget 36


2. suppleant                       Ledig


Fra ventre: Lars, Keld, Holger, Mogens G., Gert og Mogens L.