Forbruger
         HUSK

Når sommerhuset lukkes for vinteren eller man er længere tid væk, anbefaler vandværket, at der lukkes for vandet i brønden.


Det er altid en god ide jævnligt at aflæse og notere vandmålerens tal, så eventuel vandspild stoppes i tide.


Opleves der problemer med vand-forsyningen eller bemærkes utæthed i brønd eller på ledningsnettet, så kontakt vores telefon 2476 7404 og læg en besked med sted, navn og telefon eller send en e-mail til best@brunsvand.dk