Ejerskifte


Ejerskifte

Ved ejerskifte udfyldes nedenstående oplysninger og der trykkes på "Indsend oplysningerne".

For dødsbo oplyses bobestyrer, som ny ejer. Alternativ sendes en mail til best@brunsvand.dk

Herefter sendes en slutafregning til sælger og en aconto faktura for resten af perioden til den nye ejer.

På overtagelsesdato indtræder køber som medlem i Brunskær Vandværk med rettigheder og forpligtelser i henhold til selskabets vedtægter og regulativ, som kan findes på denne hjemmeside.

Vær opmærksom på, at slutafregninger har en ekspeditionstid på op til 2 uger.

 OBS! Har sælger tilmeldt tidligere betalinger til vandværket via Betalingsservice (NETS), så husk at få slettet betalingsaftalen ved salg.

Køber kan eventuelt tilmelde sig betalingsservice her på hjemmesiden.