Ejerskifte


Ejerskifte

Foranlediget af den nye persondataforordning udarbejder vandværket slutafregninger ved ejerskifte fra den 1. december 2018 og fremefter.

Ved ejerskifte udfyldes nedenstående oplysninger og der trykkes på "Indsend oplysningerne".

For dødsbo oplyses bobestyrer, som ny ejer. Alternativ sendes en mail til best@brunsvand.dk

Herefter sendes en slutafregning til sælger med sælger eller vandværkets tilgodehavende.

Opkrævning af ejerskiftebidrag jf. gældende Takstblad og aconto for resten af perioden sendes til den nye ejer.

På overtagelsesdato indtræder køber som medlem i Brunskær Vandværk med rettigheder og forpligtelser i henhold til selskabets vedtægter og regulativ, som kan findes på denne hjemmeside.

Vær opmærksom på, at slutafregninger har en ekspeditionstid på op til 2 uger.

 OBS! Har sælger tilmeldt tidligere betalinger til vandværket via Betalingsservice (NETS), så husk at få slettet betalingsaftalen ved salg.

Køber kan eventuelt tilmelde sig betalingsservice her på hjemmesiden.