Vandkvalitet

Er flaskevand sundere end postevand? (citat fra Pressen)

Kvalitetskravene til postevand er høje og ofte skrappere end til flaskevand, og drikkevandet herhjemme er noget af det bedste, der findes. Så nej, flaskevand er hverken renere eller sundere end vand fra hanen. Undersøgelser viser, at flaskevand ofte indeholder flere bakterier end hanevand, dog ikke i et omfang, der kan gøre os syge. I øvrigt er det kilde- og mineralvand, vi køber på flaske, i mange tilfælde pumpet op fra grundvandet, ligesom hanevandet i Danmark er.


Brunskær Vandværk stiller høje krav til vores vand, som altid overholder lovgivningens krav

Vandværket overvåger vandet i alle trin, fra det hentes op fra grundvandsmagasinerne over behandlingen på vandværket, gennem distributionsledningen og helt frem til forbrugernes vandhaner.


Drikkevand indeholder en hel række naturlige kemiske stoffer, som kommer fra de jordlag, vandet indvindes fra. Vand har et naturligt indhold af uskadelige vandbakterier. Vandet kan også indeholde det, der kaldes miljøfremmede stoffer. Det er stoffer, som ikke naturligt findes i vandet, og som kan skyldes en forurening.


Drikkevandet bliver testet for bakterier og forskellige miljøfremmede stoffer, og vi har derfor vished for, at vandet er sundt, bakteriefrit og uden miljøpåvirkninger.


Vandforsyningen er underlagt et statskontrolleret, uafhængigt prøvelaboratorium, som løbende gennemfører en omfattende kontrol med vandet og tager vandprøver fra vores boringer, i vandværker og ledningsnettet. Prøvelaboratoriet gennemfører kontrollen efter Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg


Miljøstyrelsens krav

På baggrund af et fælles europæisk krav til drikkevand har Miljøstyrelsen i ”Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg” fastsat en række krav til, hvad drikkevand må indeholde, og hvordan det skal kontrolleres, at vandkvaliteten overholdes.


Miljøstyrelsens kvalitetskrav til drikkevand er opdelt i tre sæt krav for det vand:

•Der udpumpes fra vandværket

•Der leveres til de enkelte ejendomme (svarer til kvaliteten i ledningsnettet)

•Der tappes ved forbrugerens taphane.


Det er vandværkets ansvar, at vandet, der leveres fra vandværket til indgangen ved ejendommene, til enhver tid overholder lovgivningens kvalitetskrav.Copyright © All Rights Reserved BV(MG)